Tryskacie boxy / pieskovacie komory


Tlakovzdušný tryskací box (komora) slúži na ručnú úpravu povrchu pred následnými operáciami, ako je napr. zváranie, lakovanie atď.

Spolmont je špecialistom na individuálny prístup a komplexné řešenia pre moderné komory a boxy na tryskanie a pieskovanie.

Viac ako 20 rokov skúseností, stovky realizácií a spokojných užívateľov sú dôkazom toho, že problematike tryskania a pieskovacích boxov rozumieme.

Dbáme na to, aby naše výrobky odvádzali 100% prácu.

Chcete sa přesvedčiť o našej profesionalite? Pošlite nám NEZÁVÄZNÝ DOPYT a ihneď s Vami budeme riešiť Vaše individuálne priania.

STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ KOMOR / BOXOV


Stavebná pripravenosť pre tryskacie boxy je dôležitou časťou súvisiacou s vlastnou dodávkou technológie. Spolmont vďaka dlhoročnému vývoju dosiahol maximálne úspory pri požadovaných úpravách - nízke nádrže pre hrabicové zbery a vysoká variabilita riešení zaistí vašu úsporu do stavebnej pripravenosti. Samozrejmosťou je výkres aj optimalizácia umiestnenia vášho pracoviska úprav povrchov otryskaním (riešime napojenie kompresora k tryskaniu).

Vyvinuli sme konštrukciu komory ako stavebnicový, sendvičový systém tryskacích boxov, ktorý zohľadňuje všetky aspekty kladené na tieto pracoviská – eliminácia hluku, ochrana vnútorného plášťa, optimálne prúdenie vzduchu, integrované výkonné osvetlenie, systém ochrany brán a mnoho ďalšieho.

Prispôsobíme sa miestu a rozmeru, využijeme existujúce konštrukcie a spoločne so zákazníkom vytvoríme riešenie na mieru tryskacieho pracoviska.

Konštrukcia tiež zahŕňa servisné dvere pre obsluhu a vstupné popr. výstupné vráta, ktoré je možné dodať a inštalovať v rôznych variáciách (dvojkrídlové, posuvné, skladané, zdvíhacie, apod).

Samozrejmosťou je možnosť inštalácie automatického elektrického či pneumatického otvárania/zatvárania brány, vďaka čomu sa predĺži životnosť a funkčnosť brány. Konštrukcia boxu je možné jednoducho upraviť o možnosť inštalácie napr. kladkostrojov pre jednoduchú manipuláciu vo vnútri tryskacieho boxu.

GUMOVÉ OBLOŽENIE STIEN A STROPOV


Gumové vyloženie stien, stropov i brán je spoľahlivou ochranou Vášho boxu. Homogénne materiály odolné abrázii celoplošne lepené na povrch panelu vykazujú vysoké životnosti proti predtým používanej „Bisonylovej plachte“, ktorá sa na boxoch trhala. Ďalšia nesporná výhoda je neusadzovanie abrazíva a prachu za plachtami či visiacou gumou a tým pádom oveľa väčšia čistota v tryskacom boxe aj okolo jeho okolia. Pri návrhu sú zohľadnené požiadavky na zvukový útlm tryskacieho boxu voči vonkajšiemu prostrediu (cca na hodnotu 83 dB)

Spolmont znamená prepracovaný systém ochrany vášho tryskacieho boxu!

OSVETLENIE


Osvetlenie je nemenej dôležitou časťou tryskacieho boxu a preto aj na túto časť kladieme dôraz. Obsluha má teda k dispozícii vždy dostatok svetla, aby mohla vykonávať tryskanie všetkých častí konštrukcie v boxe v ktoromkoľvek jeho mieste.

Osvetlenie je integrované do stropnej a bočnej konštrukcie, nevyčnieva tak do priestoru a je lepšie chránené proti otryskaniu.

  • používame moderné LED osvetlenie šetriace Vaše prevádzkové náklady o cca 70 – 80 % oproti klasickému výbojkovému osvetleniu

Osvetlenie je možné kombinovať doplnením osvetlenia na trysku na tryskanie vnútorných častí a dutín. Vítanou novinkou je aj možnosť osadenia LED osvetlenia na masku NOVA 3.

ODSÁVANIE A FILTRÁCIA BOXOV


Filtračná jednotka je veľmi dôležitou súčasťou tryskacieho boxu, pretože zaisťuje čisté pracovné prostredie, dobrú viditeľnosť v kabíne, neusadzovanie prachu na otryskanom povrchu, ale predovšetkým kvalitnú separáciu abrazíva. Kvalitná filtrácia má tiež význam na životnosť náhradných dielov a určuje celkovú kvalitu procesu tryskania, nehovoriac o vplyve na hygienu a bezpečnosť práce a životné prostredie. Spolmont Vám môže ponúknuť filtračné jednotky vlastného vývoja a vlastnej výroby, ktoré sa vďaka svojim parametrom radí k špičke medzi profesionálnymi výrobkami. Rovnako ako pri iných našich produktoch aj tu kladieme veľký dôraz na vysokú kvalitu a dlhú životnosť. Tu sa tiež zameriavame na dlhú stálosť výkonu filtra, čo je pri konvenčných filtroch pomerne zásadný problém. Vďaka nášmu preverenému systému používateľa oceňujú nadštandardnú životnosť s čím je spojená minimálna nutnosť výmeny filtračného média a tým pádom aj zníženie prevádzkových nákladov.

Filtračná jednotka je navrhovaná s ohľadom na veľkosť boxu a tiež na základe druhu tryskacieho média. Všetky naše filtračné jednotky sú dodávané s automatickou regeneráciou filtračného média systémom tlakového čistenia s riadením solenoidnými ventilmi. Za filtračné médium je používaný kvalitný materiál z polyesteru či textílie. Spolmont vyrába aj filtračné zariadenia pre ďalšie aplikácie, ako je napr. odsávanie prachu od brúsenia, odsávanie od zvárania, apod… Spolmont poskytuje taktiež pomerne rozsiahly servis na filtračné jednotky nielen vlastnej produkcie. Kontaktujte naše obchodné oddelenie a presvedčte sa o našich produktoch.

VYKUROVANIE BOXOV


Chcete inštalovať tryskací box v exteriéri alebo v nevykurovanej hale a chcete box vykurovať? Spolmont má vyriešený aj systém vykurovania tryskacích boxov. Je riešený individuálne podľa umiestnenia tryskacieho pracoviska a požiadaviek konkrétneho používateľa.

V prípade požiadavky na využitie systému vykurovania boxu kontaktujte naše obchodné oddelenie.

TRANSPORT ABRAZÍVA


PODLAHOVÝ ZBER HRABICOVÝ

Naša výrobná spoločnosť, vďaka dlhoročnému vývoju, privádza k dokonalosti preverený systém hrabicových dopravníkov, hnaných el. pohony. V posledných rokoch sme usilovne pracovali, vyvíjali a zdokonaľovali tento bezporuchovo, dlhodobo fungujúci, ekonomický systém zberu abrazíva. Sme schopní samozrejme navrhnúť a inštalovať aj iné spôsoby zberu abrazíva, avšak hrabicové dopravníky vďaka efektivite práce, nákladom a predovšetkým jednoduchosti servisu sú s ohľadom na naše skúsenosti najvhodnejším riešením (podľa určitých požiadaviek).

Náš systém sa teda vyznačuje minimálnou požiadavkou na stavebnú úpravu podlahy (výška dopravníka 126 mm). Dopravníky sú poháňané pohonmi s uložením mimo tryskacieho boxu, čím výrazne predlžujeme životnosti hlavných hnacích komponentov. Celý systém podlahy je kryt podlahovými roštami. Dopravníky sú dodávané v rôznych šírkach vďaka tomu je tento systém veľmi variabilný. Výhodou systému je dlhoročná životnosť (brity hrabíc chránené špeciálnou gumou) pri minimálnych nákladoch v porovnaní s pneumatickým pohonom. Hrabice sú umiestňované medzi koľaje v prípade koľajového zaváženia.

SPOLMONT sa zameral na prevádzkové úspory celého systému, ktorý sa spúšťa postupne vo vzťahu na vlastné tryskanie a pri nečinnosti sa automaticky odstaví z prevádzky. To všetko je riadené novou generáciou riadiaceho systému s jednoduchým ovládaním na PLC na el. rozvádzači. Naše inovované úsporné riešenie šetrí Vaše náklady o viac ako 30% oproti predchádzajúcim klasickým systémom. Tento sofistikovaný systém je zároveň navrhnutý tak, aby bol zrozumiteľný a využiteľný pre nie príliš kvalifikovanú obsluhu. Mimo hrabicový zber je pre niektoré realizácie navrhovaný zber abrazíva šnekovými dopravníkmi, popr. ďalšími typmi pneumatického zberu, ktoré môžu mať v ojedinelých prípadoch výhody.

VERTIKÁLNA PREPRAVA

Je zaisťovaná násypným korčekovým elevátorom s následným trojstupňovým čistením abrazíva vo viacstupňovom modernom triediči (vrátane prepojenia na filtračnú jednotku na odsávanie jemných prachových častíc) a nadväzujúcim silám (prípadne dvoj silom) zásobník nad tlakovou tryskacou jednotkou. Celý systém sa vyznačuje radom technických detailov a praktického prevedenia odlišujúceho naše prevedenie od konkurencie. Vlastný vývoj, konštrukcia aj výroba spoločne s ohlasmi našich zákazníkov nás radí k popredným firmám v oblasti povrchovej úpravy.

Umiestnenie priečnej hrablice je variabilné a hrabice môže byť v boxe aj mimo neho, podľa prejazdnosti boxu sa potom umiestňujú motory podlahových zberov, ktoré sú osadené v rámoch v nízkych koncových nádržiach. Celý systém podlahových lamiel zberov je konštruovaný tak, aby šiel veľmi jednoducho vymeniť, opotrebovávajú sa iba gumové lišty. Konštrukcia prešla dlhoročným vývojom a je tu riešený celý rad detailov, ktorý stavia túto technológiu právom na prvé miesta v odbore.

TRYSKACIA JEDNOTKA

Tlaková tryskacia jednotka je bezpochyby najdôležitejšou časťou tryskacieho boxu. Preto dodávame tryskacie jednotky, ktoré sú prispôsobené podľa našich skúseností pre danú technológiu a vďaka tomu potom spĺňajú všetky požiadavky zákazníkov na optimálnu prácu. Najčastejšie sa do tryskacích boxov inštaluje tryskacia jednotka s objemom 200l, ktorá dosahuje ideálnu dĺžku jedného cyklu tryskania. Nami používané tryskacie jednotky typu ABS, sú rokmi preverované aj v ťažkých, nepretržitých prevádzkach, kde vykazujú nadštandardných výkonov aj životnosťou. Jednotky sú osadené jednoduchými, ale vysoko účinnými ventilmi, ktoré svoju funkciu plnia bezchybne! Preto rastie obľuba týchto ventilov a mnohokrát sú inštalované aj na jednotky cudzej produkcie. Veľmi dôležité je tiež tesné zapojenie tryskacej jednotky do zostavy technológie, teda napojenie za zásobník čistého abrazíva. Tu sme opäť vyvinuli funkčný prepojovací prvok, vďaka ktorému zamedzíme nadmernému prášeniu, a súčasne tu zostáva jednoduchá kontrola abrazívnej zmesi cez kontrolný otvor. Samozrejmosťou je kompletné osadenie jednotky, ktorá už v základe disponuje odlučovačom zvyškového kondenzátu, tlmiča odfuku, koncovkami na pripojenie prívodnej vzduchovej aj tryskacej hadice.

ELEKTROINŠTALÁCIE BOXOV

Mozgom“ našich tryskacích boxov novej generácie je centrálny riadiaci systém. Je tu preto, aby Vám uľahčil ovládanie všetkých zariadení. Zvyšuje komfort používania, je praktickým pomocníkom, ktorý Vám šetrí nielen energiu, ale aj Váš čas. Ide o moderné riešenie pre správu všetkých častí technológie a taktiež pre zhromažďovanie dát, ktoré sú dôležité pre najoptimálnejšie nastavenie prevádzky. Vďaka tomuto vyspelému systému je automaticky strážená funkcia tryskania – pri nečinnosti je technológia odstavená od prevádzky a pri spustení tryskania je opäť automaticky spustená. Sledujeme tiež životnosť trysky a jej správnu výmenu, vďaka čomu tento systém šetrí drahú výrobu stlačeného vzduchu. Vďaka nášmu pokrokovému riadiacemu systému zrážame náklady prevádzkovateľa na minimum. Samozrejmosťou je možnosť napojenia celej technológie na nadradený systém, s možnosťou zberu dát, diaľkového ovládania, apod.

Dôležitá časť boxu prepája všetky dodané technológie do centrálneho rozvádzača. Kompletné prevedenie vrátane všetkých istiacich a kontrolných prvkov zabezpečuje plynulý chod pracoviska so zobrazením v systéme PLC a dnešné požiadavky na bezpečnosť a technické prevedenie. Samozrejmosťou je tak nielen časové sledovanie prevádzky a to nielen tryskanie ale aj samostatne filtračné jednotky. Nadväzuje tak na pravidelné údržbové intervaly a predlžuje životnosť technológie. Sú použité kvalitné ovládacie elektro prvky s dôrazom napr. na úsporu nábehu el.príkonu motorov cez motorový spúšťač 6-10A. Multifunkčné časové relé a ďalšie jednotné prvky zaisťujúce plnú kompatibilitu a dlhú životnosť.

IIndividuálny a profesionálny prístup nášho tímu ku každému projektu, ktorý začína už pomocou pri návrhu technologického toku výroby a nekončí odovzdaním technológie do prevádzky, je samozrejmosťou, ktorú poskytujeme našim zákazníkom.

RÝCHLE KONTAKTY

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

+420 577 018 482

Spolmont s.r.o.